Future Global Citizen Academy

"A global citizen understands how the world works, values differences in people, and works with others to find solutions to challenges too big for any one nation" – Unesco 


Missie

Onze missie is om een zaadje van interesse voor andere talen en culturen te planten bij kinderen en hen de kans te geven om zich te ontplooien tot verantwoordelijke en kritische wereldburgers. Wereldburgers die over landsgrenzen heen bruggen bouwen en samenwerken om globale uitdagingen te identificeren, te bespreken en op te lossen.

We doen dit aan de hand van unieke en toegankelijke workshops en lessen waar spel- en leerplezier centraal staan. Verder moedigen we internationale ervaringen aan en ondersteunen we waar mogelijk. 

Visie

Tegen 2030 is de gecreëerde leeromgeving, waarbij kennis en vaardigheden verworven worden om zich te ontplooien tot wereldburgers, toegankelijk voor elk kind. Ze zijn kritisch, hebben een open-mindset en dragen bij tot een duurzame ontwikkeling van de wereld. (gebaseerd op sustainable development goal 4.7) 

Geloof je in het belang van wereldburgerschap en wil je graag jouw steentje bijdragen?
Neem dan contact op met ons: +32 474 46 69 23